Projekty‎ > ‎

Noc kostelů

Noc kostelů je ekumenickým projektem, kdy se na jeden večer a noc otevřou křesťanské kostely a jejich sbory připraví pro veřejnost program, který je přiláká do prostor často velmi starých a tajemných. Mnozí lidé říkají, že se do kostela ostýchají jít, že si připadají nepatřičně, nikoho neznají a bojí se udivených pohledů. Jiné by to ani nenapadlo a kostel je prostě budovou, která je součástí vzhledu města a člověk jí občas míjí. Právě proto vznikla tradice otevřít kostely a uspořádat takový program, kterého by se lidé, kteří aktivně do kostela nechodí nebo jim víra vůbec nic neříká nezalekli. Program se proto většinou točí kolem bezproblémových a všeobecně zajímavých témat jako je architektura, historie obce nebo její části, hudební program a jen pro zájemce také pastorační rozhovory.

Blansko
Ve sboru od 16 hodin běžela tvořivá dílna a soutěže pro děti v zahradě a klubovně u kostela. Od půl šesté se konalo zahájení a modlitba za město Blansko a následovalo divadelní představení dětského souboru žáků ZUŠ Blansko. Až do setmění měli návštěvníci možnost navštívit věž kostela s vyhlídkou na město a večer se konal koncert učitelů ZUŠ Blansko a videoprojekce biblických příběhů. Od 22 hodin se konala bohoslužba s přímluvami za město Blansko a poslední hodinu před půlnocí mohli lidé strávit adoracemi při písních z Taizé a zapálením obětní svíčky. Po celou dobu bylo možné si projít prostory kostela s výkladem nebo si pohovořit s duchovním. Obec spolupracovala s místní radnicí a starosta převzal nad akcí záštitu.

Mladá Boleslav
Program místní obce byl pestrý, převážně kulturní.  Konal se koncert žáků ZUŠ a instalaci uměleckých fotografií doplnil výběr reprodukované hudby. Konala se také přednáška o historii náboženské obce a závěrečné modlitební ztišení. V přestávkách mezi programy byly promítány fotografie ze života NO, jejichž výběr byl spolu se stručnou charakteristikou CČSH umístěn v modlitebně a na chodbě sborového domu. Program zde navštívilo 150 lidí.


Mladá Boleslav
Program místní obce byl pestrý, převážně kulturní.  Konal se koncert žáků ZUŠ a instalaci uměleckých fotografií doplnil výběr reprodukované hudby. Konala se také přednáška o historii náboženské obce a závěrečné modlitební ztišení. V přestávkách mezi programy byly promítány fotografie ze života NO, jejichž výběr byl spolu se stručnou charakteristikou CČSH umístěn v modlitebně a na chodbě sborového domu. Program zde navštívilo 150 lidí.

V České republice se Noc kostelů vyvíjela ve dvou liniích. V lednu 2007 v Praze poprvé pořádala Ekumenická rada církví v ČR Noc otevřených kostelů v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Program se konal v několika pražských kostelech spolu s jednou hlavní bohoslužbou, kde se setkali představitelé různých českých církví. V rámci tohoto večera se konala také studentská bohoslužba v kostele CČSH Sv. Jana Křtitele na Prádle.

Od roku 2010 se lednová Noc spojil s Nocí kostelů, kterou v ČR několik let pořádala brněnská diecéze Římskokatolické církve většinou na přelomu května a června. Podobně se akce od svého prvního ročníku v Rakousku v roce 2004 rozšířila také do Německa, Nizozemska či na Slovensko. V roce 2010 se Noc poprvé konala v celé naší republice a Ekumenická rada církví nad touto akcí přijala záštitu. Zároveň se zapojily některé sbory jejích členských církví. V roce 2011 se zapojily všechny členské církve a počet sborů, které pro návštěvníky kostel otevřely a připravily program velmi narostl. Z původní Noci otevřených kostelů však zbyla studentská bohoslužba, kterou stále CČSH pořádá ve spolupráci s ERC v kostele Sv. Jana Křtitele na Prádle.

Kostely CČSH se v roce 2010 zapojily v počtu asi 40 obcí. V roce 2011 to bylo již 64 obcí.

Brno – Botanická

Litomyšl

Praha – Ďáblice

Brno – Královo Pole

Litvínov

Praha – Dejvice

Brno – Řečkovice

Louny

Praha – Holešovice

Brno – Tuřany

Lovosice

Praha – Nové Město

Brno – Židenice

Milevsko

Praha - Michle

Broumov

Mladá Boleslav

Praha – Vinohrady

Čelákovice

Most

Praha – Vršovice

Česká Skalice

Náchod

Praha – Zbraslav

Česká Třebová

Nová Paka

Praha - Žižkov

České Budějovice

Nový Bor

Prostějov

Český Dub

Olomouc

Příbram

Havlíčkův Brod

Ostrava – Hrabůvka

Rudolfov

Horažďovice

Ostrava – Michálkovice

Slaný

Hradec Králové

Ostrava – Polanka

Slavkov u Brna

Chlumec

Ostrava – Slezská Ostrava

Třebíč

Chomutov

Ostrava – Stará Bělá

Třešť

Chožov

Ostrava – Svinov

Uherský Brod

Jihlava

Písek

Ústí nad Labem

Kladno

Plaňany

Velká Bystřice

Klatovy

Plzeň

Vrchlabí

Kuřim

Plzeň - Západ

 

Kvasice

Praha - Břevnov

 

Plzeň – Západ
Program místní obce nabídl výstavu fotografií s názvem „Svatá hmota“. Odpoledne uvedla varhanní předehra a konala se prezentace historie sboru a kostela. Návštěvníci si mohli poslechnout přednášku na téma „Křesťanství v budoucnosti“ a koncert skupiny Znouzectnost. Večer mohli hosté zapálit svíčky v „Srdci z kamene“ – tedy symbolickém ztvárnění světla Kristova plápolajícím v našich často zatvrzelých srdcích. Po celou dobu se konala prodejní výstava keramických výrobků z chráněné dílny DaM CČSH Nazaret. Večera se zúčastnilo 320 lidí.

Brno - Židenice
V chrámovém prostoru se konal duchovní úvod a závěr a koncerty gospelové hudby a tvorby skladatele a hudebníka R. Pachmana. Na kůru slavily velký úspěch pravidelné exkurze do varhan. V suterénních klubových prostorách se konaly programy pro děti a výstava obrazů. Bylo zde k dispozici také občerstvení, místo k posezení a rozhovoru.

Praha - Žižkov
Obec v Praze 3  svůj program koncipovala velmi plasticky. Konaly se zde přednášky a návštěvníci mohli vyslechnout trochu hudby, poezie, ale také četbu z listů a kázání M. J. Husa. V programu obec využila také kresbu/malbu. Biblický rozměr zajistila četba evangelia podle Matouše. Program navštívilo 60 lidí.


Louny
Programu v Lounech se účastnilo 150 lidí. V rámci programu se konala vernisáž výstavy žáků ZUŠ Louny-Kapličky a přednáška historika Dr. Mareše, Ph.D. k době vzniku CČS s ohledem na region. Následoval koncert chrámového sboru a ekumenický průvod městem věnovaný obětem živelných pohrom, katastrof, náboženských válek a konfesních sporů. Sbor se rozhodl otevřít program také v jedné z administrovaných obcí v Lenešicích. Zde se konaly prohlídky zvonice a byla otevřena výstava k její historii. Program navštívilo 30 návštěvníků.

Comments