Aktuality‎ > ‎

Z Valného shromáždění CCME

přidáno: 15. 7. 2011 1:24, autor: Kateřina Děkanovská
Církevní komise pro migranty v Evropě (CCME) pořádala 16. - 19. června své 18. Valné shromáždění, tentokrát v rumunské Bukurešti na pozvání místního patriarchy Daniela.

V pátek 17. června se v jeho sídle konala také konference s tématem "Migrace v Evropě v době ekonomické krize". Tuto konferenci poctili účastí také členové rumunské politické garnitury, ministr pro migraci a integraci a člen Evropské parlamentu. Ačkoliv jejich prezentace zněly velmi fundovaně, obsahovaly jeden zásadní problém - principiální neporozumění podstatě migrace a nepřijetí migranta jako lidské bytosti. Na základě této kritiky se dále rozvinula zajímavá diskuse, jak vlastně mohou vládní orgány "bojovat proti migraci", když tito imigranti v Evropě hledají útočiště před zlem různého druhu - hlad, chudoba, beznaděj, týrání, válka...

Tento křesťanský přístup k migraci byl samozřejmě ústředním tématem celého shromáždění, které se vedle pracovní agendy rozpočtu a pracovního programu dostalo také k otázkám více teologickým, ale i osobním. Členy tohoto grémia je totiž řada migrantů. Někteří pocházejí z Afriky, Karibiku, Jižní Ameriky, ale řada z nich je evropského původu a přesto jsou migranty - po Evropě. Široký rozměr migrace, jejích průvodních projevů, osobních příběhů skrytých za anonymními tvářemi uprchlíků v detenčních táborech - to vše zaznívalo z přímé zkušenosti lidí i z vyprávění těch, kteří se o tyto uprchlíky v Evropě starají.

V závěru setkání shromáždění vydalo tradiční Poselství, ve kterém se zaměřuje především na zdůraznění odpovědnosti vlád. Církve se v práci s migranty angažují po celé Evropě skutečně hojně a jejich práce přináší mnohé dobré výsledky. Ty jsou ale často mařeny rigidním systémem a panickým strachem politiků z migrantů, se kterými si nevědí rady ani po 50 letech masivní imigrace z bývalých kolonií do Evropě. Odpovědnost za životy lidí, nutnost zachovat jim lidskou tvář a dopřát jim alespoň minimum lidské důstojnosti jsou v současné době velmi nepopulární požadavky. Přesto se církve a jejich organizace pracující s migranty shodly, že je naší povinností stále tyto hodnoty prosazovat.

V příloze si můžete přečíst překlad tohoto prohlášení.
Comments