Aktuality‎ > ‎

Zemřel rakouský metropolita Michael

přidáno: 25. 10. 2011 0:38, autor: Kateřina Děkanovská
Jeho Eminence Michael, Metropolita rakouský a Exarcha maďarský zesnul v Pánu 18. října 2011 po dlouhé nemoci.

Metropolita Michael se na rodil 22. listopadu 1946 v Athénách a vystudoval teologii na univerzitě v Thessalonice. V roce 1997 zde obdržel doktorský titul. Od roku 1964 sloužil v Rakouské diecézi Ekumenického patriarchátu ve Vídni, kde byl také vysvěcen jáhnem a knězem v roce 1977 a později biskupem v roce 1986. Roku 1991 se z dosud pomocného biskupa stal rakouský Metropolita a maďarský Exarcha.

Metropolita Michael působil mnoho let v mezinárodním ekumenickém hnutí a velmi významně se zapsal také v dějinách Konference evropských církví. V této organizaci působil dlouhá léta v různých formách a od roku 2009 zastával pozici člena Ústředního výboru a člena spojené komise CEC a Evropské rady katolických biskupů.

Vzpomínáme na něj proto s vděčností Pánu za jeho bohatý život a vyprošujeme mu pokojné odpočinutí.


Comments