Aktuality‎ > ‎

Vznikla Společnost pro mezináboženský dialog

přidáno: 18. 1. 2012 0:23, autor: Kateřina Děkanovská
Počátkem roku 2012 vznikla Společnost pro mezináboženský dialog, o. s., jejímž cílem je podporovat dialog světových náboženských tradic, které vyznávají lidé žijící v České republice. Po celém světě je takových organizací bezpočet, aleČeská republika dosud takovou postrádala. Jediným ekvivalentem jsou pravidelná setkání nejvyšších představitelů náboženských tradic, které organizuje Husitská teologická fakulta UK. V dialogu se rovněž angažuje ekumenická rada církví skrze svoji Komisi pro mezináboženský dialog. V ní je ale činnost a výběr partnerů omezen rozhodnutím Řídícího výboru. Ačkoliv v minulých letech komise spolupracovala kromě monoteistických náboženství také s buddhisty a hinduisty, v současnosti je spolupráce možná pouze s Federací židovských obcí a Ústředím muslimských obcí. Z obou náboženství je ale v ČR zastoupena i řada dalších skupin a proudů.

Nová Společnost chce ale sloužit primárně řadovým věřícím, kteří se také chtějí zapojit do dialogu a podílet se na konkrétních praktických počinech vedoucích ke vzájemnému poznávání, vzniku přátelství a respektu, či alespoň opuštění předsudků a negativních postojů k jinověrcům. Chce být také co nejvíce konfesně otevřená. To občas může znamenat, že se členy budou chtít stát dvě hnutí stojící vůči sobě v opozici. Jak se ukazuje ve zkušenostech ze zahraničí, mezináboženské společenství může sloužit i jako nástroj dialogu uvnitř jednoho náboženství. JIž samotný vznik Společnosti se nese v duchu plurality, protože zakládajícími členy je trojice křesťanů ze tří různých církví - husitské, evangelické a starokatolické. První zájemci jsou především z řad muslimů, židů a dalších křesťanů.

Ustavující členská schůze se bude konat 18. února v prostorách Ekumenické rady církví v Donské 5 v pražských Vršovicích. Přiložená pozvánka je určena všem zájemcům, stejně jako návrh stanov schávelný Ministerstvem vnitra ČR.
ĉ
Kateřina Děkanovská,
18. 1. 2012 0:23
ĉ
Kateřina Děkanovská,
18. 1. 2012 0:23
Comments