Aktuality‎ > ‎

Světová rada církví vydala studii o křtu

přidáno: 14. 1. 2013 3:54, autor: Kateřina Děkanovská
Dagmar Heller, která již řadu let pracuje pro Světovou radu církví vydala novou studii o významu křtu v ekumenickém hnutí, Baptized into Christ: A Guide to the Ecumenical Discussion of Baptism.

Její základní otázkou je "Co se stane, když konvertuji od jedné církve k druhé?" Navzdory mnoha letům ekumenických dialogů a úmluv, stále je v mnoha případech taková situace problematická a mnohé církve konvertity překřtívají a to zejména církve pravoslavné (kvůli svátostnímu pojetí) a církve evangelikální (kvůli ideji znovuzrození z Ducha a požadavku křtu v dospělosti). Zdaleka to však nejsou pouze tyto církve a setkáme se s duchovními, kteří navzdory oficiálnímu stanovisku své církve překřtívají. Vždyť i CČSH má od roku 1993 smlouvu s Římskokatolickou církví o uznávání křtů a kolik konvertitů s setkalo s nabídkou nového křtu? A kolik takových konvertitů o překřtění samo požádalo?

Nutnost reflektovat význam křtu z ekumenické perspektivy proto nezůstává pouze tématem pro teology nebo ekumeniky, ale také pro všechny duchovní i pro samotné laiky. Heller proto analyzuje historický vývoj uznávání křtu, jeho aplikaci v praxi a reálnou podobu požadavku z listu Efezským 4,5 "jeden Pán, jedna víra, jeden křest", jak se zpívá i v oblíbené písni od Petra Ebena.

Recenzenty knihy byli teologové z tradice pravoslavné i evangelikální a oba vyzdvihují aktuálnost, preciznost a vyváženost textu, který se může stát ukazatelem, kudy se v dialogu ubírat dál. Ekumenická rada církví v ČR rovněž narazila na podnět našeho pražského biskupa, Davida Tonzara, na otázku, jak je to vlastně s uznáváním křtů mezi českými církvemi. Přestože některé církve si mohou bez potíží křest uznat a zakotvit tuto jednotu také písemně, s jinými církvemi to "tak lehké" nebude a budeme se muset společně zamýšlet na povoláním k jednotu v Kristu a našimi rozdílnými postoji k této základní křesťanské svátosti.

Knihu je možné si objednat na stránkách oficiálního distributora Světové rady církví: Gazellebookservices.co.uk. Kniha má 288 stran a je psána v angličtině.
Comments