Aktuality‎ > ‎

Rada Evropy o eutanázii

přidáno: 13. 2. 2012 1:21, autor: Kateřina Děkanovská
Komise pro církev a společnost Konference evropských církví (CSC CEC) vyzvala církve, aby se dále zabývaly tématem eutanázie. Strasbourgská pobočka vedená Rev. Richardem Fischerem má za úkol monitorovat dění v Radě Evropy, která ve městě rovněž sídlí. Toto grémium 47 evropských států se 25. ledna vyjádřilo k diskusi o asistovaném umírání rezolucí č. 1859 (2012), v níž zavrhuje eutanázii a asistovanou sebevraždu jako řešení stávající diskuse, ale zamýšlí se nad právem umírajícího, aby byla splněna jeho vůle. Součástí těchto úvah je posílení práv zmocněnce ustanoveného umírajícím, aby o jeho dalším osudu rozhodl ve chvíli, když již sám umírající toho není schopen. Rezoluce tedy přispěla dalšími podněty do celosvětové diskuse a může se stát základem pro budoucí legislativní úpravy.

Podle Rev. Fischera je tato rezoluce velmi důležitá, protože stanovuje základní definice, na kterých se Evropané dlouho nemohli shodnout. Zároveň upozornil, že většina lidí volně zaměňuje eutanázii či asistovanou sebevraždu za jiné postupy, aniž by rozuměla rozdílům mezi nimi či znala postoje evropské legislativy. Pro církve tedy tato rezoluce znamená další základní dokument, z nějž může v diskusi vycházet. Nyní jsou církve vnímány jako kategorický oponent jakékoliv diskuse na toto téma, ale ve skutečnosti nový dokument sdílí řadu prvků spolu s církvemi.

Text v anglickém jazyce lze najít na odkazu: http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta12/ERES1859.htm .
Comments