Aktuality‎ > ‎

Pražská škola alternativ - září 2012

přidáno: 31. 8. 2012 0:07, autor: Kateřina Děkanovská
Pražská škola alternativ bude mít v zimním semestru jedno zastřešující téma: privatizaci a deprivatizaci veřejných služeb.
PLAKÁT V PŘÍLOZE ČLÁNKU!

3. 9. 2012
18.00

10. 9. 2012
18.00

17. 9. 2012
18.00

FORMY VLASTNICTVÍ A JEJICH EKONOMICKÁ, SOCIÁLNÍ A EKOLOGICKÁ UDRŽITELNOST

Majetek a právo vlastnit jsou materiálními základy svobody jednotlivce. Různé formy vlastnictví a jejich politické prosazování vedou
ovšem také ke stratifikaci společnosti, k ovlivňování veřejného života a nezřídka i k útlaku. V cyklu Deprivatizace společnosti se
budeme zabývat tím, jaké formy majetku jsou nejudržitelnější a jaké jsou cesty k nápravě.

Vystoupí: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha), Marek Hrubec (Centrum globálních studií), Vlasta Hábová (Alternativa Zdola)
Moderuje: Tomáš Tožička (Alternativa Zdola)

CO BY MĚLO BÝT VEŘEJNÝM STATKEM?
JAK MĚŘIT SPOLEČENSKOU PROSPĚŠNOST?

Odpověď na otázku, co má být soukromé a co by mělo být pod veřejnou správou, není vůbec samozřejmá. Názory i praxe jsou až extrémně rozdílné. Po globální vlně privatizace se začíná znovu debatovat o potřebnosti veřejných statků. Právě neoliberální politiky ukázaly zřetelně meze systému, ve kterém naprosto převládají soukromé zájmy a přivlastňují si i veřejné zdroje. Nepřekročitelnou mez kořistnického systému představuje samotná příroda - ponechat neobnovitelné zdroje pro soukoromé zisky vede ke katastrofě. A tak debata o veřejných statcích, kterými mohou být veřejnoprávní média, stejně jako vodní zdroje a zásobování vodou, je ve světě v plném proudu a je na čase, aby se rozvinula i u nás.

Vystoupí:Patrik Eichler (novinář, Masarykova demokratická akademie), Tomáš Tožička (Alternativa Zdola)
Moderuje: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

ANALÝZA MAJETKOVÝCH POMĚRŮ V ČESKÉ
REPUBLICE. KOMU CO PATŘÍ? JAKÉ JSOU TRENDY
A JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ZMĚNY?

Žádná oficiální statistická data o majetku neexistují. Lidé v České republice jsou na otázky po majetku velmi citliví a často na ně odmítají vůbec odpovídat. Právě o majetku se ale budeme bavit během tohoto večera. Projdeme údaje z „šetření příjmů a životních podmínek v domácnostech“ Českého statistického úřadu. Budeme popisovat nové skupiny bohatých lidí a hovořit o možnostech vyvlastňování. Pokusíme se i srovnat očekávání ekonomických reformátorů počátku devadesátých let s dnešním stavem rozdělení majetku.

Vystoupí: Ondřej Slačálek (politolog), Jiří Šteg (ekonom)
Moderuje: Patrik Eichler (novinář, Masarykova demokratická akademie)

24. 9. 2012
18.00

WORKSHOP:
WORKSHOP MAJETEK, VLASTNICTVÍ, ALTERNATIVY

V úvodu workshopu budou shrnuty základní myšlenky předchozích tří pondělních večerů Pražské školy alternativ. Jednotlivými tématy
se poté budou zabývat tři diskusní skupiny s cílem formulovat společnou pozici a doporučení. Výsledky práce budou prezentovány na
konci večera opět v plénu.

Úvodní příspěvek a moderace: Vlasta Hábová (Alternativa Zdola)
Diskusní skupiny povedou: Tomáš Tožička (Alternativa Zdola), Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)
Patrik Eichler (Masarykova demokratická akademie)
Ċ
Kateřina Děkanovská,
31. 8. 2012 0:07
Comments