Aktuality‎ > ‎

Panelová dikuse o mezináboženském dialogu

přidáno: 2. 9. 2010 0:14, autor: Kateřina Děkanovská

Dialog Židů, křesťanů a muslimů

Jak spolu žít v míru

Komise pro mezináboženský dialog Ekumenické rady církví vás srdečně zve k panelové diskusi, pořádané v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Týden modliteb pro letošní rok připravili křesťané z Jeruzaléma a modlí se v něm za mír mezi Židy, křesťany a muslimy.

Setkání proběhne ve velké posluchárně Evangelické teologické fakulty UK (Praha 1, Černá 9) ve čtvrtek 20. ledna od 19.00 do cca 20.30 hod. Po diskusi proběhne ještě krátké neformální setkání s občerstvením.

Panelové diskuse se zúčastní: Karol Efraim Sidon, vrchní pražský a zemský rabín, Emir Omič, imám, Tomáš Halík, religionista a rektor univerzitního kostela Nejsv. Salvátora, Pavel Černý, kazatel Církve bratrské a emeritní předseda Ekumenické rady církví a Josef Hauzar, kancléř Pravoslavné církve v českých zemích.

Diskusi budou moderovat Mikuláš Vymětal, referent Komise pro mezináboženský dialog a Kateřina Děkanovská, zástupkyně referenta.

Comments