Aktuality‎ > ‎

Mezinárodní konference o církvi a škole

přidáno: 15. 7. 2011 0:16, autor: Kateřina Děkanovská
Od 29. 6. do 3. 7. Praha hostila Mezinárodní konferenci Interevropské komise pro církev a školu (ICCS), která je seskupením pedagogů a odborníků na církevní školství. Toto grémium má za úkol promýšlet strategie moderního církevního školství, metody vzdělávání, ale také vyhodnocovat své výkony a navrhovat změny.

Letošní konference, kterou CČSH spolupořádala, se zabývala tématem požadavků současné Evropy na náboženství a náboženské vzdělávání. Ústředním problémem byly zejména požadavky konkurenceschopnosti na trhu práce, mobility a flexibility - a to jak škol, pedagogů, tak absolventů.

Vedle hlavních přednášek na obecná témata i regionální problematiku se účastníci scházeli v jazykových skupinkách, kde tyto přednášky diskutovali ze své perspektivy. Protože zde byla zastoupena celá řada zemí, šlo skutečně o zajímavé diskuse a vzniklo zde také mnoho podnětů pro další práci jednotlivých účastníků. Přednášku zde měli také děkan HTF Jan. B. Lášek a pražský biskup David Tonzar, kteří účastníkům přiblížili dějiny husitské reformace, resp. současný život CČSH.

Kromě práce se ale také našel čas na zábavu. Vedle klasických "Tour de Prague" odbor pro vnější vztahy připravil také zvláštní prohlídkovou trasu po reformační Praze, kdy jsme navštívili kostely a další místa spojená s dějinami české reformace - např. sv. Martin ve Zdi, sv. panna Marie Sněžná, Novoměstská radnice, Týnský chrám, Husův pomník a samozřejmě Chrám sv. Mikuláše, kde se i na závěr konference konala bohoslužba s biřmováním a uvedením duchovní do služby (farářské instalace se zde dostalo sestře Evě Cudlínové).

Comments