Aktuality‎ > ‎

Lidská práva v reflexi evropských církví

přidáno: 27. 3. 2013 5:30, autor: Kateřina Děkanovská
Počátkem března se konal seminář o lidských právech ve Finských Helsinkách. Uspořádaly jej finské církve a Konference evropských církví, Church and society Commission. Protože křesťané věří, že lidé byli stvořeni k obrazu Božímu a skrze kristovu oběť jsou křesťané povinni pečovat o marginalizované jejich k lidským právům je zásadní.

Na semináři se hovořilo o vztahu lidských práv a lidské důstojnosti, právech jedince a kolektivu, instrumentalizaci a politizaci lidských práv, ale také o aktuálních otázkách náboženské svobody, rovnsoti genderové, o sexuální orientaci nebo právech menšin, azylantů a migrantů a dalších ohrožených skupin osob.

Rovněž se mluvilo o krizi ekonomické, finanční a sociální, ochabování demokracie a nezaměstnanosti mladých, které podkopávají implementaci základních práv.

Účastníci připomněli, že církve často selhávají v ochraně a prosazování lidských práv a to i v rámci valstních struktur, a že náboženství byli a je často zneužíváno k ospravedlňování porušování lidských práv.

Celá zpráva zde:http://www.ceceurope.org/news-and-media/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=394&tx_ttnews%5BbackPid%5D=17&cHash=a3fbdcc464b23729915c5de8d0d3d90d
Comments