Aktuality‎ > ‎

Křesťanské církve připravují ekumenické shromáždění Modlitba za domov

přidáno: 25. 10. 2011 1:14, autor: Kateřina Děkanovská

Tisková zpráva ERC: Praha, 27. září 2011 - Ekumenická rada církví v letošním roce chystá již pátý ročník akce Modlitba za domov. V den státního svátku 28. října se v Krabčicích pod horou Říp opět sejdou křesťané a lidé dobré vůle, aby společně děkovali a přimlouvali se za domov a naši zemi. Program je připraven pro všechny napříč generacemi a vyznáními.

 

"Ekumenická rada církví se rozhodla k pravidelnému pořádání Modlitby za domov proto, že považuje za důležité nebudovat domov a vlast pouze vlastními a omezenými silami, ale i duchovně a modlitbou. Chce také ukázat na příkladu mnohých aktivit, že náš život netvoří pouze ekonomika, bilance zisků a ztrát a efektivita nákladů a času, ale také radost ze soužití s druhými, rozvíjení jejich obdarování a soustředění na hodnoty, které se běžné musí krčit v ústraní.", říká Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví v ČR a synodní senior Českobratrské církve evangelické.

 

Každý ročník Modlitby za domov je věnován určitému souvisejícímu tématu, letos bude v centru dění otázka svobodné volby. Podtitul "Svoboda je volba!?" vzešel z inspirace biblickým veršem Gal 5, 13: “Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.". Scénáristka pořadu Petra Petříčková podotýká: "V letošním roce si budeme povídat o tom, kde hledat zdroj naší svobody, k čemu nás zavazuje a jak naše rozhodnutí ovlivňují podobu našich domovů.”

 

Ekumenickou Modlitbu za domov, jíž se zúčastní vrcholní představitelé církví, a kterou živě odvysílá Česká televize, bude doprovázet bohatý program. Již v předvečer 27. října zve pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP do katedrály svatého Víta představitele církví ke společné “Modlitbě za vlast”. Tu následně doprovodí oratorium k oslavám 800. výročí narození sv. Anežky. Slavnostnímu večeru bude předcházet otevřená konference  “Dvacet let svobody na venkově”, na kterou zvou od 13 hodin Místní akční skupiny do prostor Pražského arcibiskupství.

 

28. října se dějiště Modlitby za domov přesune k úpatí hory Říp do obce Krabčice. V zahradě střediska Diakonie vyroste malé městečko se stany, stánky a pódiem. Část programu bude situována také do vnitřních prostor krabčického kulturního sálu, případná nepřízeň počasí tak program výrazně neomezí. Církve a církevní dobročinné organizace představí na stáncích svou činnost a nabídnou k prodeji výrobky chráněných dílen. Ve stanu, stejně jako v několik set metrů vzdálené rotundě, je připraveno pásmo modliteb, duchovních zpěvů nebo pastoračních rozhovorů. Na venkovním pódiu vystoupí hudební skupiny, dětský sbor nebo divadlo. Významným bodem programu je letos soutěžní putování pro rodiny s dětmi "Rozhodni se správně!", které je připraveno ve spolupráci s Dorostovou unií o.s., Centrem Hláska a organizací Duhový koník. Na stanovištích budou děti ve spolupráci s rodiči plnit rozličné úkoly, za jejichž splnění je čekají zajímavé ceny.  A již nyní je vyhlášena soutěž o vyrobení miniaturního modelu hory Říp z libovolného materiálu! Každý, kdo přinese svůj výtvor 28. 10. k info stánku Modlitby za domov  v Krabčicích pod Řípem, získá odměnu.

 

Nedílnou součástí Modlitby za domov je i dětská výtvarná soutěžní přehlídka na téma “Správné rozhodnutí”. Do konce září mohou děti zasílat své kresby na adresu Ekumenické rady církví. Více informací je na stránkách www.modlitbazadomov.cz . Nejlepší práce budou vystaveny a jejich autoři odměněni.

 

Organizátoři srdečně zvou k účasti na Modlitbě za domov, ale také ke sledování pořadu 28. 10. 2011 od 15 hodin na programu ČT2. Místopředseda Ekumenické rady církví, biskup Starokatolické církve v ČR a zároveň mluvčí projektu Dušan Hejbal k pozvání dodává: “Potřebuje naše země politické hrátky těch, kterým dáváme hlas při volbách, nebo spíše láskyplnou přítomnost Toho, který si vyvolil nás za svůj lid? Pojďme o tom společně přemýšlet v den státního svátku a především se spolu modlit za naši vlast a všechno, co je naším domovem. Ve společné modlitbě je veliká síla, pramenící z Kristova příslibu. I proto již popáté se letos 28. října v blízkosti hory Říp uskuteční ekumenická pouť Modlitba za domov.

Milí sourozenci v Kristu ze všech církví, přijďte. Náš společný domov potřebuje i Vaše modlitby!”

 

Pro další informace navštivte www.modlitbazadomov.cz nebo kontaktujte Zuzanu Dvořákovou na e-mailu rip@ekumenickarada.cz  nebo na telefonu 776 599 977.

Ekumenická rada církví v ČR, Donská 5, 101 00 Praha 10, www.ekumenickarada.cz , tel.: 271 742 326, 776 599 977

Ċ
Kateřina Děkanovská,
25. 10. 2011 1:15
Ċ
Kateřina Děkanovská,
25. 10. 2011 1:14
Comments