Aktuality‎ > ‎

Komise pro víru a řád schválila nový text teologické shody

přidáno: 4. 7. 2012 0:06, autor: Kateřina Děkanovská
Komise pro víru a řád, nejstarší ekumenická organizace dnes přináležící ke Světové radě církví, se sešla v Malajsii ke svému plenárnímu zasedání. Teologická komise, v niž jako jediném orgánu Světové rady církví jsou plnými členy také představitelé Římskokatolické církve, na tomto zasedání schválila návrh textu převratného teologického dokumentu, který představuje zatím nejvyšší dosaženou míru teologické shody napříč světovými církvemi.

Název dokumentu “The Church: Towards a Common Vision” (Církev: Na cestě ke společné vizi) je druhým dokumentem "teologické konvergence" (teologického sbližování se) a ukazuje, jak blízké si církve dovedou být v názoru, co to znamená být jednou Církví Kristovou.

Text bude na přelomu srpna a září předložen ke schválení Ústřednímu výboru Světové rady církví a následně bude rozeslán všem členským církvím k diskusi (zatím není veřejně k dispozici, po schválení bude uveřejněn na stránkách SRC www.oikoumene.org). V CČSH se mu bude věnovat Ekumenicko-zahraniční sněmovní výbor ve spolupráci s Naukovým sněmovním výborem. Text by mohl být projednáván také na úrovni Ekumenické rady církví, kde jsou otázky jednoty Kristovy Církve stále aktuální.
Comments