Aktuality‎ > ‎

Exegetický maraton v chrámu sv. Mikuláše

přidáno: 9. 10. 2013 6:28, autor: Kateřina Děkanovská

Dovolujeme si Vás pozvat jménem Náboženské obce Praha 1- Staré Město a sdružení mládeže CČSH Via Facti na první ročník Exegetického maratonu s mottem Na cestě spravedlnosti je život... (Př 12, 28), který se koná v pátek 18. října 2013 (od 12ti hodin do půlnoci) v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Na pomyslnou trať maratonu vyběhnou exegeté tří generací - vydejte se na cestu k poznání Bible s nimi!

1. Mgr. Martina V. Kopecká  12.00 – 13.00

2. Mgr. Mikuláš Vymětal, Th.D.  13.00 – 14.00
3. ThDr. Petr Melmuk, Th.D. 14.00 – 15.00

4. Prof. ThDr. Milan Balabán  15.00 – 16.00

5. Prof. ThDr. Zdeněk Sázava 16.00 – 17.00

6. ThDr. Petr Šandera  17.00 – 18.00

7. ThDr. Eva Hrabáková-Vymětalová, Th.D.  18.00 – 19.00

8. Mgr. Robert Kuthan  19.00 – 20.00

9. Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.  20.00 – 21.00

10. Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.  21.00 – 22.00
11. Mgr. Ondrej Zatroch  22.00 – 23.00
12. Závěr Exegetického maratonu, shrnutí a pozvání na příští ročník 2014  23.00 – 23.30 
 

Exegeze (tedy rozbor biblického texu) není tak odtažitou záležitostí, jak působí cizí slovo samo. Patří k Bibli a jejím textům, neboť nás od nich dělí celá tisíciletí. Tato skutečnost však není překážkou. Právě naopak! Je to pozvání do světa, který je v mnohém jiný než ten náš. Je to zvláštní svět historie, jazyka, příběhů i hodnot, v němž nevítězí ten nejsilnější, nejbohatší a nejlepší, ale ten, kdo má odvahu víry. Není to však jen svět vítězstí, ale i porážek, které bolí a trvají třeba i roky či desetiletí. Avšak v logice tohoto světa jsou obtíže na cestě s Bohem lepší, než triumfy bez Boha. Právě exegeze je tím, co vede k jádru věci, odhaluje patřičnou dimenzi i svědectví víry, ale také chrání před vykladačskou svévolí a úletem kamsi pryč či bokem. Je to nezbytný soubor nástrojů, jež nám tento fascinující svět odkrývají, přibližují a propojují jej se světem naší existence a jejího smyslu.

Exegetický maraton tedy není čímsi samoúčelným, kde se má prezentovat toliko metoda či vykladač sám. Je to otevřené a „dlouhé pozvání“ k úvahám i diskusi nad biblickými texty, v nichž se nacházejí otázky, odpovědi a mnohdy překvapivá řešení.

Přijďte, těšíme se na viděnou!

http://svmikulas.cz/exegeticky-maraton-2013

Ċ
Kateřina Děkanovská,
9. 10. 2013 6:28
Comments