Aktuality

Světová rada církví hledá programového vedoucího pro diakonii

přidáno: 23. 10. 2013 7:28, autor: Kateřina Děkanovská

Světová rada církví vyhlásila výběrové řízení na pozici Programový vedoucí pro diakonii a ekumenickou solidaritu.

Pracovník se bude zabývat ekumenickými vztahy se zaměření na posilování spravedlnosti a vzájemnou mezicírkevní podporu a diakonickou službu. Pozice vyžaduje vysokou kvalifikovanost v oboru, minimálně pětiletou zkušenost s vedením projektů, rozpočtováním, plynnou angličtinu a dobré znalosti alespoň francouzštiny, španělštiny či němčiny. Práce se bude nejvíce zaměřovat na spolupráci s asijskými církvemi.

Termín podání přihlášek je do 15. listopadu 2013. Nástup je k 1. květnu 2014.

Podrobnosti o pozici najdete zde: http://www.oikoumene.org/en/get-involved/job-openings

Exegetický maraton v chrámu sv. Mikuláše

přidáno: 9. 10. 2013 6:28, autor: Kateřina Děkanovská

Dovolujeme si Vás pozvat jménem Náboženské obce Praha 1- Staré Město a sdružení mládeže CČSH Via Facti na první ročník Exegetického maratonu s mottem Na cestě spravedlnosti je život... (Př 12, 28), který se koná v pátek 18. října 2013 (od 12ti hodin do půlnoci) v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Na pomyslnou trať maratonu vyběhnou exegeté tří generací - vydejte se na cestu k poznání Bible s nimi!

1. Mgr. Martina V. Kopecká  12.00 – 13.00

2. Mgr. Mikuláš Vymětal, Th.D.  13.00 – 14.00
3. ThDr. Petr Melmuk, Th.D. 14.00 – 15.00

4. Prof. ThDr. Milan Balabán  15.00 – 16.00

5. Prof. ThDr. Zdeněk Sázava 16.00 – 17.00

6. ThDr. Petr Šandera  17.00 – 18.00

7. ThDr. Eva Hrabáková-Vymětalová, Th.D.  18.00 – 19.00

8. Mgr. Robert Kuthan  19.00 – 20.00

9. Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.  20.00 – 21.00

10. Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.  21.00 – 22.00
11. Mgr. Ondrej Zatroch  22.00 – 23.00
12. Závěr Exegetického maratonu, shrnutí a pozvání na příští ročník 2014  23.00 – 23.30 
 

Exegeze (tedy rozbor biblického texu) není tak odtažitou záležitostí, jak působí cizí slovo samo. Patří k Bibli a jejím textům, neboť nás od nich dělí celá tisíciletí. Tato skutečnost však není překážkou. Právě naopak! Je to pozvání do světa, který je v mnohém jiný než ten náš. Je to zvláštní svět historie, jazyka, příběhů i hodnot, v němž nevítězí ten nejsilnější, nejbohatší a nejlepší, ale ten, kdo má odvahu víry. Není to však jen svět vítězstí, ale i porážek, které bolí a trvají třeba i roky či desetiletí. Avšak v logice tohoto světa jsou obtíže na cestě s Bohem lepší, než triumfy bez Boha. Právě exegeze je tím, co vede k jádru věci, odhaluje patřičnou dimenzi i svědectví víry, ale také chrání před vykladačskou svévolí a úletem kamsi pryč či bokem. Je to nezbytný soubor nástrojů, jež nám tento fascinující svět odkrývají, přibližují a propojují jej se světem naší existence a jejího smyslu.

Exegetický maraton tedy není čímsi samoúčelným, kde se má prezentovat toliko metoda či vykladač sám. Je to otevřené a „dlouhé pozvání“ k úvahám i diskusi nad biblickými texty, v nichž se nacházejí otázky, odpovědi a mnohdy překvapivá řešení.

Přijďte, těšíme se na viděnou!

http://svmikulas.cz/exegeticky-maraton-2013

Dny důvěry 2013 v Praze

přidáno: 9. 10. 2013 6:25, autor: Kateřina Děkanovská

Srdečně Vás zveme na Dny důvěry Taizé 2013 - setkání mladých křesťanů z celého Česka, které se letos koná v Praze.

Akce se koná ve dnech 15. - 17. listopadu 2013 se v Praze v chrámu Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech. Setkání je určeno pro maldé lidi ve věku 15 - 35 let. Ubytování bude zajištěno v rodinách. V případě zájmu se zaregistrujte na akci na stránkách registrace.dnyduvery.cz .

Více informací najdete na www.dnyduvery.czDokument o rozhovorech mezi luterány a katolíky

přidáno: 19. 6. 2013 6:17, autor: Kateřina Děkanovská

Světový luterský svaz dnes uveřejnil text - "Od konfliktu ke společenství", který mapuje ideový vývoj vztahu mezi římskými katolíky a luterány v posledních letech.

Tato celosvětová luterská organizace vedla dialog s římskou kurií mnoho let s cílem překonat minulé křivdy, odpustit zlá slova a místo rozdělení trvajícího bezmála 500 let přinést společenství křesťanů. Tento proces je velmi důelžitý zejména vzhledem k blížícím se oslavám vzniku luterského vyznání v roce 2017, které by luterské církve rády oslavily právě spolu s římskokatolickou církví a to v duchu bratrství a jednoty v mnohosti a ne s pachutí letitých sporů, mnohdy velmi krvavých.

Text výsledného dokumentu si můžete stáhnout v PDF v příloze tohoto článku. Text je v anglickém jazyce.

13. Pouť na Sázavě

přidáno: 5. 6. 2013 5:22, autor: Kateřina Děkanovská

Letošní 13. ročník Pouti na Sázavě se blíží!

Již v sobotu 22. června se sejdeme opět v klášteře Sázava a připomeneme si příchod Konstantina a Metoděje do Českých zemí. Opět na všechny čeká bohatý program duchovní, hudební i kulturní a pro děti odpoledne plné her a malování!

Podrobný program najdete na stránkách www.poutnasazave.cz a v příloze tohoto článku najdete oficiální plakát pouti!

Ve Francii se sjednotily luterské a reformované církve

přidáno: 21. 5. 2013 1:50, autor: Kateřina Děkanovská

Ve francouzském Lyonu se na začátku května 2013 konal první národní synod Sjednocené protestantské církve ve Francii. Tato nová církev vznikla spojením Reformované církv ve Francii a Evangelické luterské církve ve Francii.

Vůči římskokatolické církvi menšinové protestantské církve se rozhodly sjednotit jednak proto, aby tím posílily svůj společný hlas ve společnosti, ale také proto, že desítky let společné ekumenické práce, bohoslužebného i běžného života věřících přivedly obě společenství k tomuto náhle tak přirozenému rozhodnutí.

Obě církve byly součástí světového ekumenického hnutí a člena Světové rady církví i Konference evropských církví, které obě s radostí anulovaly členství zaniklých organizací a přijaly jejich sjednocenou organizaci za staronového člena.

Program Ekumenické akademie Praha na květen a červen 2013

přidáno: 21. 5. 2013 1:41, autor: Kateřina Děkanovská

1. Pozvánka na Different fest

EAP a česká koalice Social Watch Vás srdečně zvou na festival Different fest, který proběhne od 20. 5. do 24. 5. 2013 v Brně. Festival má být nejen kontrastem k paralelně probíhajícímu veletrhu zbrojařů IDET, ale i prostorem pro téma absence účinné kontroly obchodu se zbraněmi, genderových aspektů ozbrojených konfliktů, sexuálního násilí na ženách v militarizované kultuře i úlohy mužů v předcházení další eskalace násilí v postválečných oblastech.
Program festivalu tvoří výstavy, přednášky, dokumentární filmy, diskuze a závěrečný koncert.

Podrobný program naleznete na www.differentfest.cz a jsme také na Facebooku a Twitteru.


2. Představení nové zprávy Social Watch

Zveme vás na představení nové zprávy Social Watch, která vychází pod názvem Politici selhali - na řadě je veřejnost. Zpráva ukazuje, že situace se od nástupu krize nelepší, že zaběhaná řešení dosavadní politiky nefungují. Příjem sta nejbohatších milionářů světa činí 240 miliard USD. To by bohatě pokrylo roční výdaje na definitivní eliminaci extrémní chudoby. Rozpočtové škrty tlačí ekonomiku dolů a generují jen další náklady. Dopadají kriticky i na postavení žen ve společnosti. Je na čase, aby se politika vrátila do rukou občanů. Aby z obyvatel, zaměstnanců, politiků, úředníků, podnikatelů byli spolupracující občané, kterým společně jde o zajištění důstojného, tvůrčího a svobodomyslného společenství pro všechny.

Zpráva bude představena 27. 5. 2013 od 17:30 v Poslanecké sněmovně PČR, místnost č. 205.

Prosíme o potvrzení účasti e-mailem na: karolina@ekumakad.cz, nebo telefonicky: 604 620 469. Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 1, Praha 1. Občanský průkaz nebo pas s sebou - počítejte prosím s tím, že vstup do Sněmovny vyžaduje zapsání občanského průkazu na recepci a proto doporučujeme přijít o 10 až 15 minut dříve.


3.
Pražská škola alternativ – program na květen

Zveme vás na další semináře v rámci Pražské školy alternativ:

20. 5. Krásný zelený svět

V souvislosti s krizí se jako jedna z alternativ nabízejí nové šetrné, ekologické technologie. Někdy se takovým návrhům říká „zelený kapitalismus“. Jeho zastánci argumentují tak, že pokud změníme technologie, můžeme klidně pokračovat tak, jako dosud. Je to ale opravdu udržitelná alternativa?

Vystoupí:
Ondřej Horký-Hlucháň (Ústav mezinárodních vztahů)
Eva Fraňková (Masarykova univerzita, Brno)

Moderuje:
Tomáš Tožička (EDUCON)

27. 5. Závěrečný workshop: Řecko, dluh a zelený kapitalismus

Moderují:
Adam Bartoš (Socialistická Solidarita)
Jiří Silný (Ekumenická akademie)
Tomáš Tožička (EDUCON)

3.6. Korupce a exekuce
Korupce je jedním z největších úniků veřejných prostředků. Na druhé straně se řada lidí dostane do pasti dluhů a chudoby. Je mezi korupcí a exekucemi nějaký vztah? Kam těčou veřejné prostředky a co dělat s exekučním byznysem?

Moderuje:
Karolína Babíčková (Socialistická Solidarita)

Vystoupí:
Pavel Čižinský (ProAlt)
Stanislav Beránek (Transparency International)

začátky vždy od 18h v klubu Divus, Bubenská 1, Praha


4. Začíná kampaň Za férovou čokoládu!

Kakao, ze kterého se vyrábí většina čokolády na našem trhu, pěstují farmáři v Africe, Latinské Americe a Asii za těžkých finančních i pracovních podmínek.

12. června bude zahájena kampaň Za férovou čokoládu. Cílem této celoevropské iniciativy  je přispět ke zlepšení života pěstitelů kakaa a jejich dětí.

Kampaň potrvá tři roky a její součástí budou informační a osvětové akce, setkání se zástupci afrických pěstitelů kakaa nebo čokoládové akční dny. Během kampaně bude možné podepsat celoevropskou petici požadující po velkých zpracovatelích čokolády, aby se zavázali k etičtějším způsobům obchodování s kakaem.

Více informací na: http://ekumakad.cz/cz/projekty/za-ferovou-cokoladu


5. Pozvánka na konferenci „...aby peníze dávaly smysl“

Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně pořádá společně s Trastem pro ekonomiku a společnost a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy první konferenci o etických financích v České republice.

Kde: Brno, Fakulta sociálních studií, Joštova 10
Kdy: 12. 9. - 13. 9. 2013

Cílem  konference  je  nastartovat  proces  vedoucí ke vzniku  finanční instituce, která by umožňovala lidem  v České republice  nakládat se svými finančními prostředky  eticky, společensky a  environmentálně  udržitelně. Konference přivede do Česka vybrané představitele etických bank ze zahraničí  s jejich  inspirací  a zkušenost mi. Zároveň se konference zúčastní i domácí odborníci,  aktivní skupiny i jednotlivci, kterým není lhostejné, jaký vliv mají koncentrované peníze bank na budoucnost naší země. Záleží jen na nás, zda se i v Česku dočkáme možnosti eticky spořit a investovat.

Více informací na: http://www.thinktank.cz/


Lidská práva v reflexi evropských církví

přidáno: 27. 3. 2013 5:30, autor: Kateřina Děkanovská

Počátkem března se konal seminář o lidských právech ve Finských Helsinkách. Uspořádaly jej finské církve a Konference evropských církví, Church and society Commission. Protože křesťané věří, že lidé byli stvořeni k obrazu Božímu a skrze kristovu oběť jsou křesťané povinni pečovat o marginalizované jejich k lidským právům je zásadní.

Na semináři se hovořilo o vztahu lidských práv a lidské důstojnosti, právech jedince a kolektivu, instrumentalizaci a politizaci lidských práv, ale také o aktuálních otázkách náboženské svobody, rovnsoti genderové, o sexuální orientaci nebo právech menšin, azylantů a migrantů a dalších ohrožených skupin osob.

Rovněž se mluvilo o krizi ekonomické, finanční a sociální, ochabování demokracie a nezaměstnanosti mladých, které podkopávají implementaci základních práv.

Účastníci připomněli, že církve často selhávají v ochraně a prosazování lidských práv a to i v rámci valstních struktur, a že náboženství byli a je často zneužíváno k ospravedlňování porušování lidských práv.

Celá zpráva zde:http://www.ceceurope.org/news-and-media/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=394&tx_ttnews%5BbackPid%5D=17&cHash=a3fbdcc464b23729915c5de8d0d3d90d

Evropské církve prosazují sociální dimenzi Evropy v politice EU

přidáno: 27. 3. 2013 5:28, autor: Kateřina Děkanovská

V březnu se konala v Dublinu konzultace o sociální krizi Evropy, kterou ve spolupráci s Church and Society, komisí Konference evropských církví, uspořádala Rada církví v Irsku.
Církve zdůraznily, že EU musí ve svých politických krocích brát ohled na sociální dimenzi Evropy. Byť EU podporuje vznik nových pracovních míst, církve na lokální úrovni pomáhají stále většímu počtu nezmaěstnaných. Církve také vyzvaly, aby se EU postavila za jeden společný den volna jako znak celkového péče o občany a aby umožnila lokálním organiazcím podílet se na vzniku Národních reformních programů zemí EU.
Církve také požadovaly racionální vedení rozvojové pomoci v zemích mimo EU, aby nebyly fondy vyčerpávány na msítech, kde to není potřeba a zároveň nevznikaly nástroje daňové kontroly v těchto zemích, které přispějí k jejich dlouhodobé fiskální samostatnosti.
Celou zprávu najdete v AJ zde: http://www.ceceurope.org/news-and-media/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=395&tx_ttnews%5BbackPid%5D=17&cHash=1e5ecdc3b087ee6a55e5da2d89d06be1

Církve pomáhají migrantům

přidáno: 24. 1. 2013 6:19, autor: Kateřina Děkanovská

Církevní komise pro migraci v Evropě (CCME - www.ccme.be) nedávno podnikla dvě významné akce.

Minulý týden se třemi dalšími organizacemi vyzvaly ministry spravedlnosti a vnitra EU, aby více snažili pomoci syrským uprchlíkům. Text jejich prohlášení a výzvy naleznete zde: http://www.resettlement.eu/page/campaign-us.

Zároveň ředitelství Evropského parlamentu pro vnitřní politiku vydalo studii o integraci uprchlíků, na jejíž tvorbě se CCME také podílela.

Sledujte práci CCME na http://www.facebook.com/pages/CCME-Churches-Commission-for-Migrants-in-Europe/354517817908638

1-10 of 71